رئیس سازمان بسیج رسانه استان تهران خبر داد
[field_photographer] سه شنبه, ۲۶ جولای, ۲۰۱۶ - ۱۶:۲۷
با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۲۵ جولای, ۲۰۱۶ - ۱۹:۱۹
با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۲۵ جولای, ۲۰۱۶ - ۱۹:۱۹
[field_photographer] دوشنبه, ۲۵ جولای, ۲۰۱۶ - ۱۶:۲۱
[field_photographer] دوشنبه, ۲۵ جولای, ۲۰۱۶ - ۱۶:۲۱
سرپرست گروه تواشیح و هم‌خوانی آل یاسین ورامین خبر داد
[field_photographer] شنبه, ۲۳ جولای, ۲۰۱۶ - ۱۷:۴۰
سرپرست گروه تواشیح و هم‌خوانی آل یاسین ورامین خبر داد
[field_photographer] شنبه, ۲۳ جولای, ۲۰۱۶ - ۱۷:۴۰

صفحات