رئیس سازمان بسیج رسانه استان تهران خبر داد
[field_photographer] سه شنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۷
با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۹
با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۹
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۱
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۱
سرپرست گروه تواشیح و هم‌خوانی آل یاسین ورامین خبر داد
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۰
سرپرست گروه تواشیح و هم‌خوانی آل یاسین ورامین خبر داد
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۰

صفحات