همزمان با هفته بسیج صورت گرفت؛
[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۶
در پی وقوع زلزله غرب کشور
[field_photographer] دوشنبه, ۲۲ آبان, ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۷
توسط بسیج جامعه زنان انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۲۲ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۷ آبان, ۱۳۹۶ - ۰۶:۴۷
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۷ آبان, ۱۳۹۶ - ۰۶:۳۲
[field_photographer] سه شنبه, ۲ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹
[field_photographer] دوشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۶ - ۰۰:۱۳
با حضور پرشور کارکنان ادارات ورامین انجام شد
[field_photographer] يكشنبه, ۸ مرداد, ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۲

صفحات