این مطلب ۱۷۷۵ بار خوانده شده

نظامی که از علم برخوردار باشد به قدرت دست پیدا می‌کند