به مناسبت هفته بسیج انجام شد
[field_photographer] شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۳
[field_photographer] شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۶
در روز بسیج و با حضور مدافعان حرم شهرستان شهریار صورت گرفت:
[field_photographer] شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۰
به مناسبت هفته بسیج:
[field_photographer] شنبه, ۶ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۸
به مناسبت هفته بسیج
[field_photographer] چهارشنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۱

صفحات