با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۹
سردار نصیری در اردوی یاوران ولایت استان تهران:
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۸
سردار نصیری در اردوی یاوران ولایت استان تهران:
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۸
سردار نصیری در اردوی یاوران ولایت استان تهران:
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۹
سردار نصیری در اردوی یاوران ولایت استان تهران:
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۹
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۳
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۳
مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در گفتگو با "بسیج رسانه":
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۴:۰۴
مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در گفتگو با "بسیج رسانه":
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۴:۰۴

صفحات