چاپ و انتشار سی و نهمین ماهنامه علمی سفیر دانش و پژوهش به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام گرفت:
[field_photographer] جمعه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۳
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۷ آذر, ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۲
[field_photographer] سه شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۸:۵۱
[field_photographer] سه شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰
[field_photographer] دوشنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۸
[field_photographer] دوشنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۳
[field_photographer] يكشنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰

صفحات