با حضور مسئولان صورت گرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۱۴ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۴
با حضور مسئولان؛
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۰ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۴
سن برگزاری مراسم
با حضور مسئولان انجام شد
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۲ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹
پایگاه های عصمت و الزهرا (س) حوزه ۳۸۶ انسیه حورا
[field_photographer] دوشنبه, ۱۹ تير, ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ خرداد, ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۶

صفحات