در آخرین روز از هفته دفاع مقدس برگزار شد :
[field_photographer] شنبه, ۸ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۱
[field_photographer] پنجشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۱ - ۲۰:۰۳
[field_photographer] پنجشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۹

صفحات