توسط حوزه مقاومت بسیج ۳۵۲ حضرت معصومه(س) انجام شد؛
[field_photographer] شنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶
[field_photographer] چهارشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۲
[field_photographer] چهارشنبه, ۲۵ بهمن, ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶
[field_photographer] دوشنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۵
توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج رباط کریم صورت گرفت؛
[field_photographer] دوشنبه, ۲۳ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲
مسئول نمایندگی ولی‌فقیه ناحیه مقاومت بسیج رباط کریم تاکید کرد
[field_photographer] شنبه, ۲۱ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۳
در حوزه مقاومت بسیج ۳۵۸ مقداد نصیرشهر انجام گرفت؛
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳
در حوزه مقاومت بسیج ۳۵۶ کوثر انجام گرفت.
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷
[field_photographer] دوشنبه, ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲

صفحات