توسط پایگاه زینبیه برگزار گردید:
[field_photographer] يكشنبه, ۲۶ دى, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۹
در رباط کریم انجام پذیرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۶ دى, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۷
توسط حوزه ۳۶۴ حضرت رقیه (س) در پرند انجام پذیرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۶ دى, ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۹
در مسجد جامع انجم آباد برگزار گردید
[field_photographer] يكشنبه, ۲۶ دى, ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۷
در ناحیه رباط کریم برگزار گردید
[field_photographer] شنبه, ۲۵ دى, ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۳
در شهر پرند برگزار گردید
[field_photographer] شنبه, ۲۵ دى, ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴

صفحات