به همت بسیج سازندگی انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۲۶ تير, ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۰
همزمان با هفته عفاف و حجاب صورت گرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۵ تير, ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۳
همزمان با هفته عفاف و حجاب صورت گرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۵ تير, ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۸
با حضور امام جمعه رباط کریم صورت گرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۵ تير, ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۸
همزمان با هفته عفاف و حجاب انجام شد
[field_photographer] يكشنبه, ۲۵ تير, ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۱
[field_photographer] يكشنبه, ۲۵ تير, ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۷
همزمان با هفته عفاف و حجاب انجام شد
[field_photographer] يكشنبه, ۲۵ تير, ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۰
[field_photographer] يكشنبه, ۲۵ تير, ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۸

صفحات