در مصلی شهرستان رباط کریم برگزار گردید:
[field_photographer] سه شنبه, ۱۳ تير, ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۱
[field_photographer] سه شنبه, ۱۳ تير, ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۹
با حضور فرمانده سپاه شهرستان رباط کریم انجام پذیرفت
[field_photographer] سه شنبه, ۱۳ تير, ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۴

صفحات