با حضور مشاور ارشد فرمانده دانشگاه امام حسین (ع)در رباط کریم برگزار گردید
[field_photographer] شنبه, ۲۱ اسفند, ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۷
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۹ اسفند, ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۰

صفحات