توسط حوزه مقاومت بسیج ۳۵۳ امام سجاد علیه‌السلام رباط کریم صورت گرفت؛
[field_photographer] يكشنبه, ۲۳ مهر, ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۸
توسط پایگاه نرجس حوزه حضرت زهرا (س) رباط کریم صورت گرفت؛
[field_photographer] شنبه, ۲۲ مهر, ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰
[field_photographer] پنجشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۸
[field_photographer] پنجشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۶
[field_photographer] پنجشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۸
توسط بسیج جامعه زنان صورت گرفت
[field_photographer] پنجشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۵
[field_photographer] پنجشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۹
[field_photographer] پنجشنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵

صفحات