با سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه استان تهران انجام پذیرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۲
[field_photographer] يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۵
[field_photographer] شنبه, ۹ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۰
[field_photographer] شنبه, ۹ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۷
با سخنرانی استاد رائفی پور برگزار گردید :
[field_photographer] شنبه, ۹ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۴
[field_photographer] شنبه, ۹ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۷
[field_photographer] شنبه, ۹ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۹
[field_photographer] شنبه, ۹ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۴

صفحات