امروز انجام شد
[field_photographer] سه شنبه, ۲ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰
[field_photographer] سه شنبه, ۲ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵
[field_photographer] سه شنبه, ۲ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۰
[field_photographer] سه شنبه, ۲ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸
همزمان با هفته تربیت‌بدنی انجام شد؛
[field_photographer] شنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۰
با حضور مسئول سابق تربیت‌بدنی سپاه استان تهران صورت گرفت؛
[field_photographer] شنبه, ۲۹ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۶
توسط فرمانده ناحیه مقاومت بسیج رباط کریم صورت گرفت؛
[field_photographer] سه شنبه, ۲۵ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۴
استاد دانشگاه:
[field_photographer] دوشنبه, ۲۴ مهر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۶

صفحات