همزمان با هفته بسیج انجام شد؛
[field_photographer] پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۰
[field_photographer] پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۳
[field_photographer] پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸
[field_photographer] پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۴
با حضور مهندس محمدی صورت گرفت؛
[field_photographer] سه شنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۰
با حضور مسئولین شهری و لشگری شهرستان رباط کریم صورت گرفت.
[field_photographer] دوشنبه, ۲۹ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۶
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج رباط کریم خبر داد
[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸
مسئول نمایندگی ناحیه مقاومت بسیج رباط کریم:
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳
با حضور امام جمعه شهر پرند صورت گرفت
[field_photographer] شنبه, ۲۰ آبان, ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱

صفحات