با حضور فرمانده لشکر ۲۳ خاتم النبیا(ص)
[field_photographer] يكشنبه, ۱۴ تير, ۱۳۹۴ - ۰۰:۳۱
[field_photographer] شنبه, ۶ تير, ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۵

صفحات