یه مناسبت هفته سلامت برگزار گردید
[field_photographer] شنبه, ۲ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰
[field_photographer] چهارشنبه, ۳۰ فروردين, ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۵
[field_photographer] چهارشنبه, ۳۰ فروردين, ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۱
با حضور جانشین سپاه رباط کریم انجام پذیرفت :
[field_photographer] چهارشنبه, ۳۰ فروردين, ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۷
در روستای منجیل آباد رباط کریم برگزار شد:
[field_photographer] سه شنبه, ۲۹ فروردين, ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۸
[field_photographer] سه شنبه, ۲۹ فروردين, ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۸
در ناحیه رباط کریم برگزار گردید :
[field_photographer] سه شنبه, ۲۹ فروردين, ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۴
[field_photographer] سه شنبه, ۲۹ فروردين, ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۵
[field_photographer] سه شنبه, ۲۹ فروردين, ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۹

صفحات