در ناحیه مقاومت بسیج رباط کریم انجام شد
[field_photographer] شنبه, ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۵
توسط ناحیه مقاومت بسیج رباط کریم انجام گرفت.
[field_photographer] دوشنبه, ۲۵ دى, ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ دى, ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۹
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ دى, ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۵
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ دى, ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۱
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ دى, ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۶
توسط بسیج جامعه زنان انجام شد؛
[field_photographer] شنبه, ۲۳ دى, ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۷
[field_photographer] يكشنبه, ۱۷ دى, ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۵
با حضور سردار شاهچراغی صورت گرفت.
[field_photographer] شنبه, ۱۶ دى, ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۴

صفحات