با حضور فرمانده سپاه شهرستان رباط کریم انجام پذیرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸
با حضور فرمانده سپاه شهرستان رباط کریم انجام پذیرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴
با حضور فرمانده سپاه شهرستان رباط کریم انجام پذیرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۸
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۱
[field_photographer] يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت, ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶

صفحات