در روستای آدران شهرستان رباط کریم انجام پذیرفت
[field_photographer] سه شنبه, ۲۱ دى, ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۷
با حضور تیم سازندگی حوزه ۳۵۹ ولایت انجام پذیرفت
[field_photographer] دوشنبه, ۲۰ دى, ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۲
[field_photographer] شنبه, ۱۸ دى, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۸
با حضور ایلکا فرمانده سپاه رباط کریم انجام پذیرفت
[field_photographer] شنبه, ۱۸ دى, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۳

صفحات