معرفی قطب‌های صنایع تبدیلی استان تهران / ۱
با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت انجام شد
با حضور جانشین ناحیه مقاومت پاکدشت انجام شد
مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه رباط کریم:
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام شد

صفحات