به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران صورت گرفت؛
معرفی قطب‌های صنایع تبدیلی استان تهران / ۱
با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت انجام شد

صفحات