مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران:
به همت معاونت دانش و پژوهش انجام شد
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران صورت گرفت؛
معرفی قطب‌های صنایع تبدیلی استان تهران / ۱

صفحات