امام جمعه موقت پیشوا :
[field_photographer] شنبه, ۱۷ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۳
به مناسبت هفته غرورآفرین دفاع مقدس
[field_photographer] سه شنبه, ۶ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۱
[field_photographer] يكشنبه, ۴ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۲
در آستانه روز خبرنگار صورت گرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۵
همزمان با روز خبرنگار صورت گرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۰
[field_photographer] يكشنبه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۹
[field_photographer] شنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۹

صفحات