همزمان با روز خبرنگار صورت گرفت
[field_photographer] يكشنبه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۰
[field_photographer] يكشنبه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۹
[field_photographer] شنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۹
[field_photographer] شنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۹
فرماندار پیشوا:
[field_photographer] شنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۶
فرماندار پیشوا:
[field_photographer] شنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۶
با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵
با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵

صفحات