توسط بسیج کارمندان پاکدشتصورت گرفت
[field_photographer] دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۵
توسط حوزه بسیج کارمندی پاکدشت صورت گرفت؛
[field_photographer] دوشنبه, ۲۰ آذر, ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۳
[field_photographer] پنجشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۰
فرمانده سپاه پاکدشت در دیدار با خانواده شهدا:
[field_photographer] شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۷
[field_photographer] شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۴
[field_photographer] جمعه, ۳ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۰
[field_photographer] جمعه, ۳ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۱
همزمان با هفته بسیج
[field_photographer] پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۲
همزمان با هفته بسیج؛
[field_photographer] چهارشنبه, ۱ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۸

صفحات