نمایندگی ولی فقیه درسپاه استان تهران ابراز کرد:
[field_photographer] دوشنبه, ۱۹ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۴
[field_photographer] يكشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۹
[field_photographer] يكشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۳
فرمانده سپاه پاکدشت
[field_photographer] يكشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۷
[field_photographer] يكشنبه, ۱۸ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۲
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۵ مهر, ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۵

صفحات