با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت انجام شد
[field_photographer] سه شنبه, ۲۱ شهريور, ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۲
با حضور تمام اعضا صورت گرفت
[field_photographer] سه شنبه, ۷ شهريور, ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۵
امروز انجام شد
[field_photographer] سه شنبه, ۷ شهريور, ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۰
[field_photographer] سه شنبه, ۷ شهريور, ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶
با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۸
در شهرداری فرون آباد انجام شد
[field_photographer] شنبه, ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰
همزمان با دهه کرامت
[field_photographer] يكشنبه, ۸ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷
با حضور جانشین ناحیه مقاومت پاکدشت انجام شد
[field_photographer] سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۹

صفحات