با حضور مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) انجام شد
[field_photographer] چهارشنبه, ۲۲ شهريور, ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۴
با حضور جانشین فرماندهی ناحیه پاکدشت انجام شد
[field_photographer] سه شنبه, ۲۱ شهريور, ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۵
با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت انجام شد
[field_photographer] سه شنبه, ۲۱ شهريور, ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۲
با حضور تمام اعضا صورت گرفت
[field_photographer] سه شنبه, ۷ شهريور, ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۵
امروز انجام شد
[field_photographer] سه شنبه, ۷ شهريور, ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۰
[field_photographer] سه شنبه, ۷ شهريور, ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶
با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۸
در شهرداری فرون آباد انجام شد
[field_photographer] شنبه, ۱۴ مرداد, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰

صفحات