[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۲:۵۸
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاكدشت
[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۲:۴۲
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج پاكدشت
[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۱:۵۰
[field_photographer] جمعه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۱ - ۲۳:۴۲
شهروند پاكدشتي
[field_photographer] جمعه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۱ - ۲۳:۳۷
شهروند پاكدشتي
[field_photographer] جمعه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۱ - ۲۳:۱۹
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آبان, ۱۳۹۱ - ۲۱:۴۴
به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر فرون آباد برگزار می گردد
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آبان, ۱۳۹۱ - ۲۱:۰۰
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۰

صفحات