امام جمعه پاكدشت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۲
[field_photographer] يكشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۷:۴۶
فرماندارپاكدشت
[field_photographer] يكشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۲
[field_photographer] يكشنبه, ۲۸ آبان, ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۵
مسئول دفتر امام جمعه شهرستان پاكدشت
[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۳:۵۰
[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۳:۲۲
سخن يك معلم
[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۳:۰۱
[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۲:۵۸
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاكدشت
[field_photographer] شنبه, ۲۷ آبان, ۱۳۹۱ - ۰۲:۴۲

صفحات