به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران:
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران :
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۸
چاپ و انتشار سی و نهمین ماهنامه علمی سفیر دانش و پژوهش به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام گرفت:
[field_photographer] جمعه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۳
با حضور مسئول نمایندگی سپاه حضرت سید الشهداء (ع) و هیئت همراه صورت پذیرفت.
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۸ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۷
[field_photographer] سه شنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹
[field_photographer] سه شنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۳
[field_photographer] سه شنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۹

صفحات