توسط بسیج جامعه زنان انجام شد؛
[field_photographer] شنبه, ۲۳ دى, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰
[field_photographer] يكشنبه, ۱۰ دى, ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۹
[field_photographer] سه شنبه, ۵ دى, ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۸
مسئول شورای امر به معروف و نهی از منکر بسیج ادارات ملارد:
[field_photographer] شنبه, ۲ دى, ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۷
[field_photographer] يكشنبه, ۲۶ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴
[field_photographer] سه شنبه, ۱۳ تير, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۰

صفحات