به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران :
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام گرفت:
چاپ و انتشار سی و نهمین ماهنامه علمی سفیر دانش و پژوهش به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران
مهندس علی رعیت خاکی عنوان کرد؛
مهندس علی رعیت خاکی عنوان کرد؛
همزمان با سالروزپیروزی انقلاب اسلامی:
همزمان با سالروزپیروزی انقلاب اسلامی:

صفحات