توسط بسیج ادارات شهرستان قدس انجام شد
با شعار «شهید حججی پایدارتر از دماوند» انجام شد؛
به‌مناسبت سالگرد عملیات مرصاد صورت گرفت

صفحات