به همت حوزه ادارات ورامین برگزار شد
با حضور مردم شهید پرور شهرری برگزار شد
درسالگرد بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی مطرح شد؛
درسالگرد بمباران اتمی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی مطرح شد؛
در حاشیه نشست مطالعاتی پدافند غیرعامل انجام شد ؛
در حاشیه نشست مطالعاتی پدافند غیرعامل انجام شد ؛

صفحات