با حضور پرشور فرماندهان بسیج ادارات صورت گرفت
مراسم سوگواری امام جعفر صادق علیه السلام بسیج ادارات ورامین
همزمان با هفته عفاف و حجاب انجام شد
راهپیمایی عفاف و حجاب بسیجیان ادارات شهرستان ورامین
پایگاه آل یاسین تامین اجتماعی شهرستان قدس
شرکت گسترده بسیجیان ادارات شهرستان قدس در مراسم راه پیمایی روز قدس

صفحات