همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت گرفت
با حضور مسئولان انجام شد
سن برگزاری مراسم
آماده سازی ادارات به مناسبت محرم و هفته دفاع مقدس در پاکدشت
در رژه حماسی هفته دفاع مقدس صورت گرفت
با حضور مسئولان ناحیه مقاومت بسیج شهر قدس انجام شد
توسط پایگاه بسیج شهدای امدادگر پاکدشت انجام شد

صفحات