باحضور خواهران بسیج ادارات قدس در سالن اجتماعات فرمانداری انجام شد
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران :
با حضور مسئولین بسیج کارمندان شهرستان ورامین انجام شد

صفحات