توسط حوزه بسیج کارمندی پاکدشت صورت گرفت؛
فرماندهی حوزه بسیج ادارات شهرستان قدس با صدور بیانیه ای هفته وحدت را به مسلمانان جهان تبریک عرض نمودند

صفحات