با حضور فرمانده سپاه سیدالشهداء علیه السلام سردار نصیری انجام گرفت؛
با حضور فرمانده سپاه سیدالشهداء علیه السلام سردار نصیری انجام گرفت؛
به همت سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران
به همت سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران

صفحات