با همکاری ناحیه مقاومت بسیج پاکدشت و حوزه کارگری امام حسن عسکری (ع) انجام گرفت؛

صفحات