همزمان با سالگرد تدفین شهدای گمنام در رباط کریم انجام شد
به‌همت بسیج خواهران ناحیه ری انجام شد
به همت بسیج خواهران ناحیه فیروزکوه انجام شد

صفحات