برنامه های دهه فجر
مسئول ستاد تشییع پیکر شهدای آتش نشان اعلام کرد؛
به همت سازمان بسیج جامعه زنان انجام گرفت
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران

صفحات