سردار نصیری،در جلسه اندیشه ورز دانشگاه های استان تهران:
فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع):
ویژه شجره ارکان صالحین
آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران
با حضور سردار نصیری در رباط کریم برگزار گردید :

صفحات