رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران تشریح کرد
به همت انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان تهران،
از سوی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران صورت گرفت
به بهانه بازگشت شهید بی‌سر، محسن حججی؛

صفحات