به همت انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان تهران،
از سوی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان تهران صورت گرفت
به بهانه بازگشت شهید بی‌سر، محسن حججی؛

صفحات