با حضور سردار میرزایی در مرکزحفظ آثار سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) :
با حضور سردار میرزایی در مرکزحفظ آثار سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) :
بازدید جمعی از راویان فتح از موزه عبرت انقلاب اسلامی
بازدید جمعی از راویان فتح از موزه عبرت انقلاب اسلامی
به همت بسیجیان حوزه ۱۵۳حضرت ولیعصر (عج)ناحیه شهر قدس
به همت بسیجیان حوزه ۱۵۳حضرت ولیعصر (عج)ناحیه شهر قدس

صفحات