به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۸
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۴
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع)استان تهران:
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۴
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران :
[field_photographer] پنجشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۸
چاپ و انتشار سی و نهمین ماهنامه علمی سفیر دانش و پژوهش به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام گرفت:
[field_photographer] جمعه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۳
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد قرچک:
[field_photographer] دوشنبه, ۱ آذر, ۱۳۹۵ - ۰۰:۱۱
مسئول حوزه نمایندگی ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد شهرستان قرچک:
[field_photographer] يكشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۲
جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پانزده خرداد شهرستان قرچک:
[field_photographer] يكشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۲

صفحات