چاپ و انتشار سی و نهمین ماهنامه علمی سفیر دانش و پژوهش به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران
به همت معاونت دانش و پژوهش سپاه استان تهران انجام گرفت:
[field_photographer] جمعه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۳
[field_photographer] دوشنبه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷
هفته سبیج
[field_photographer] يكشنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۵
به همت بسیجیان حوزه هفت طلوع نور انجام شد
[field_photographer] يكشنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۱
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵
[field_photographer] پنجشنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۲
نمایشگاه عفاف و حجاب
[field_photographer] سه شنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳

صفحات