سرهنگ دوم پاسدار درویش متولی فرمانده سپاه شهرستان فیروزکوه:
[field_photographer] دوشنبه, ۲۱ اسفند, ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۴
توسط بسیج جامعه زنان انجام شد؛
[field_photographer] سه شنبه, ۱۴ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۴
همزمان با هفته بسیج صورت گرفت؛
[field_photographer] پنجشنبه, ۹ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴
توسط بسیج جامعه زنان انجام شد؛
[field_photographer] چهارشنبه, ۸ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۶
[field_photographer] سه شنبه, ۷ آذر, ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۶

صفحات