توسط پایگاه زینبیه برگزار گردید:
توسط حوزه ۳۶۴ حضرت رقیه (س) در پرند انجام پذیرفت
در روستای آدران شهرستان رباط کریم انجام پذیرفت

صفحات