با حضور پرشور عاشقان راه ایثار و شهادت انجام شد ؛
با حضور مسئولان ناحیه مقاومت بسیج شهر قدس انجام شد
جانشین فرمانده سپاه شهرستان رباط کریم:
توسط بسیج ادارات شهرستان قدس انجام شد

صفحات