با پیگیری های فرمانده سپاه رباط کریم انجام پذیرفت
توسط جناب سرهنگ الهیاری فرماندهی ناحیه مقاومت شهرستان قدس
به مناسبت ایام فاطمیه انجام پذیرفت

صفحات