با حضور فرماندهان پایگاه خواهر و برادر انجام پذیرفت
با پیگیری های فرمانده سپاه رباط کریم انجام پذیرفت
توسط جناب سرهنگ الهیاری فرماندهی ناحیه مقاومت شهرستان قدس

صفحات