با حضور جانشین فرماندهی سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) صورت گرفت
جانشین سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران:
نشست بصیرتی فرماندهان پایگاهها و اعضای بسیج ادارات شهرستان قدس به مناسبت هفته بسیج
همایش فرماندهان پایگاهها و اعضای بسیج ادارات شهرستان قدس به مناسبت هفته بسیج

صفحات