با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۹
معاونت روابط عمومی ناحیه اسلامشهر برگزار نمود
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۱
معاونت روابط عمومی ناحیه اسلامشهر برگزار نمود
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۱
سردار نصیری در اردوی یاوران ولایت استان تهران:
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۸
سردار نصیری در اردوی یاوران ولایت استان تهران:
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۸
سردار نصیری در اردوی یاوران ولایت استان تهران:
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۹
سردار نصیری در اردوی یاوران ولایت استان تهران:
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۹
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۳
[field_photographer] شنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۷:۳۳

صفحات