با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵
با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۵
پس از ارزیابی سازمان بسیج رسانه کشور
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳
پس از ارزیابی سازمان بسیج رسانه کشور
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۳
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۵
[field_photographer] چهارشنبه, ۱۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۵
طی اقدامی خداپسندانه اتفاق افتاد
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۰
طی اقدامی خداپسندانه اتفاق افتاد
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۰
مسئول سازمان بسیج رسانه کشور:
[field_photographer] سه شنبه, ۱۲ مرداد, ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۳

صفحات