با حضور رئیس سازمان بسیج اصناف کشوربرگزار شد
[field_photographer] سه شنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۱
با حضور رئیس سازمان بسیج اصناف کشوربرگزار شد
[field_photographer] سه شنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۱
رئیس سازمان بسیج رسانه استان تهران خبر داد
[field_photographer] سه شنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۷
رئیس سازمان بسیج رسانه استان تهران خبر داد
[field_photographer] سه شنبه, ۵ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۷
با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۹
با اجرای کارگروه‌های آموزشی و رضایت کامل شرکت‌کنندگان انجام شد
[field_photographer] دوشنبه, ۴ مرداد, ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۹
[field_photographer] يكشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۱

صفحات